درس شیرین tag:http://amolriazi.mihanblog.com 2018-09-25T03:09:18+01:00 mihanblog.com جلسه سوم گروه ریاضی شهرستان آمل تشکیل شد 2016-03-04T05:18:43+01:00 2016-03-04T05:18:43+01:00 tag:http://amolriazi.mihanblog.com/post/58 رضا سبزی کار چهارشنبه 12 اسفند جلسه سوم تشکیل شدو راجع به جشنواره تدریس برتربالاتر بردن کف نمره های ورودی رشته ریاضیو برگزاری امتحان هماهنگ ریاضی 2و چگونگی شرایط اعزام به خارج بحث شد. چهارشنبه 12 اسفند جلسه سوم تشکیل شد
و راجع به جشنواره تدریس برتر
بالاتر بردن کف نمره های ورودی رشته ریاضی
و برگزاری امتحان هماهنگ ریاضی 2
و چگونگی شرایط اعزام به خارج بحث شد.


جلسه سوم
]]>
جلسه دوم گروه ریاضی تشکیل شد 2015-12-18T04:08:22+01:00 2015-12-18T04:08:22+01:00 tag:http://amolriazi.mihanblog.com/post/57 رضا سبزی کار جلسه دوم گروه ریاضی در موعد مقرر یعنی شنبه 14 آذر تشکیل شدمبحث اصلی جلسه چگونگی و عناوین پیشنهادی کتاب جدیدالتالیف سال دهم بود جلسه دوم گروه ریاضی در موعد مقرر یعنی شنبه 14 آذر تشکیل شد
مبحث اصلی جلسه چگونگی و عناوین پیشنهادی کتاب جدیدالتالیف سال دهم بود

]]>
کتاب جدید ریاضی سال سوم متوسطه اول 2015-11-15T19:18:24+01:00 2015-11-15T19:18:24+01:00 tag:http://amolriazi.mihanblog.com/post/56 رضا سبزی کار کتاب ریاضی سال نهمپایه سوم متوسطه اولکه فصل 4 آن باید بررسی و تجزیه تحلیل شود کتاب ریاضی سال نهم
پایه سوم متوسطه اول
که فصل 4 آن باید بررسی و تجزیه تحلیل شود

]]>
جلسه اول گروه ریاضی آمل تشکیل شد( برای رویت بقیه تصاویر کلیک کنید) 2015-11-15T18:51:30+01:00 2015-11-15T18:51:30+01:00 tag:http://amolriazi.mihanblog.com/post/55 رضا سبزی کار ]]> نمونه برگ بازدید و نظارت بر فعالیت دبیر 2015-11-15T18:45:58+01:00 2015-11-15T18:45:58+01:00 tag:http://amolriazi.mihanblog.com/post/54 رضا سبزی کار فرم زیر برگه بازدید از دبیران است که باید پر و لحاظ شود کلیک کنید فرم زیر برگه بازدید از دبیران است 
که باید پر و لحاظ شود 

کلیک کنید
]]>
برنامه عملیاتی گروه ریاضی استان مازندران سال تحصیلی 94-95 2015-11-15T18:39:16+01:00 2015-11-15T18:39:16+01:00 tag:http://amolriazi.mihanblog.com/post/53 رضا سبزی کار برنامه عملیاتی گروه ریاضی استان مازندران برنامه عملیاتی گروه ریاضی استان مازندران ]]> طرح درس سالیانه مخصوص دفتر کلاسی 2015-10-31T04:16:01+01:00 2015-10-31T04:16:01+01:00 tag:http://amolriazi.mihanblog.com/post/52 رضا سبزی کار به نام خدا    درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی                 تعداد صفحات:121         تعداد فصل: 4        تعداد جلسه: 28           ساعت هفتگی: 2دانلود طرح درس سالیانه جبر و احتمالدرس هندسه 2 سال سوم ریاضی                 تعداد صفحات : 160         تعداد فصل: 4            تعداد جلسه: 42   & به نام خدا    درس جبر و احتمال سال سوم ریاضی                 تعداد صفحات:121         تعداد فصل: 4        تعداد جلسه: 28           ساعت هفتگی: 2

دانلود طرح درس سالیانه جبر و احتمالدرس هندسه 2 سال سوم ریاضی                 تعداد صفحات : 160         تعداد فصل: 4            تعداد جلسه: 42           ساعت هفتگی : 3 

دانلود طرح درس سالیانه هندسه 2درس حسابان سال سوم ریاضی              تعداد صفحات: 196            تعداد فصل: 5           تعداد جلسه : 56            ساعت هفتگی : 4

دانلود طرح درس سالیانه حسابان
]]>
جدول زمانی جلسات گروه ریاضی سال تحصیلی 94-95 به روز شد 2015-10-20T21:34:46+01:00 2015-10-20T21:34:46+01:00 tag:http://amolriazi.mihanblog.com/post/50 رضا سبزی کار جلسه  زمان مکان  اولپنج شنبه 14 آبان 94   ساعت 8:30 صبحساختمان گروه های آموزشی  دوم شنبه 14 آذر 94   ساعت 3 بعداز ظهر ساختمان گروه های آموزشی سومچهار شنبه 12 اسفند 94  ساعت سه بعدازظهر  ساختمان گروه های آموزشی چهارم سه شنبه 7 اردیبهشت95 ساعت 4 بعداز ظهر ساختمان گروه های آموزشی جلسه
 
زمان 

مکان 

 اولپنج شنبه
14 آبان 94  
 ساعت 8:30 صبح
ساختمان گروه های آموزشی  دوم شنبه
14
آذر 94  
 ساعت 3 بعداز ظهر
 ساختمان گروه های آموزشی سومچهار شنبه
12 اسفند 94
 ساعت سه بعدازظهر 
 ساختمان گروه های آموزشی چهارم سه شنبه
7 اردیبهشت95
ساعت 4 بعداز ظهر
 ساختمان گروه های آموزشی ]]>
معرفی یک وبلاگ کارا 2015-03-17T03:13:24+01:00 2015-03-17T03:13:24+01:00 tag:http://amolriazi.mihanblog.com/post/35 رضا سبزی کار          وبلاگ      http://amolmath.blog.ir به استاد شعبانی تعلق دارد                                               وبلاگی زیبا و کارا ...          وبلاگ      http://amolmath.blog.ir به استاد شعبانی تعلق دارد 
          
                                    وبلاگی زیبا و کارا ...
]]>
اسامی اعضای محترم هسته های تخصصی( در حال تکمیل) 2015-03-16T13:49:49+01:00 2015-03-16T13:49:49+01:00 tag:http://amolriazi.mihanblog.com/post/34 رضا سبزی کار هسته های تخصصی دروس ریاضی شهرستان آمل تشکیل شدگفتنی است که تشکیل این هسته ها مراحل اولیه خود را طی می کند و هنوز قطعی نشده لذا قابل ویرایش خواهد بود.جداول اسامی هسته های تخصصی  کلیک کنید هسته های تخصصی دروس ریاضی شهرستان آمل تشکیل شد

گفتنی است که تشکیل این هسته ها مراحل اولیه خود را طی می کند و هنوز قطعی نشده لذا قابل ویرایش خواهد بود.


جداول اسامی هسته های تخصصی  کلیک کنید
]]>
معرفی یک سایت مفید 2015-02-06T22:13:46+01:00 2015-02-06T22:13:46+01:00 tag:http://amolriazi.mihanblog.com/post/24 رضا سبزی کار اگه دنبال نرم افزار و کتاب های هوشمند و یا محتوای الکترونیکی جهت تدریس بصورت IT می گردید سایتهای azinboard و azinbookپیشنهاد ماستدر این سایتها حتی کتاب درسی بصورت ورق زن هم برای دانلود موجود استبهتر است خودتون ببینید ... اگه دنبال نرم افزار و کتاب های هوشمند و یا محتوای الکترونیکی جهت تدریس بصورت IT می گردید سایتهای azinboard و azinbook
پیشنهاد ماست
در این سایتها حتی کتاب درسی بصورت ورق زن هم برای دانلود موجود است
بهتر است خودتون ببینید ...
]]>
معرفی یک سایت مفید 2015-02-02T17:00:14+01:00 2015-02-02T17:00:14+01:00 tag:http://amolriazi.mihanblog.com/post/23 رضا سبزی کار شما برای تهیه یک نرم افزار خاص به کجا مراجعه می کنید؟پیشنهاد ما سایت  حامی رایانه است.این سایت به چندین زبان دنیا، آخرین ورژن نرم افزارهای مهم و پرکاربرد را همراه با کرک آن در قالب دسته بندی مشخص ارائه می کند. شما برای تهیه یک نرم افزار خاص به کجا مراجعه می کنید؟

پیشنهاد ما سایت  حامی رایانه است.

این سایت به چندین زبان دنیا، آخرین ورژن نرم افزارهای مهم و پرکاربرد را همراه با کرک آن در قالب دسته بندی مشخص ارائه می کند.
]]>
معرفی یک نرم افزار مفید 2015-02-02T16:39:34+01:00 2015-02-02T16:39:34+01:00 tag:http://amolriazi.mihanblog.com/post/22 رضا سبزی کار انتقال متن یا نوشته ای که توام با فرمولهای ریاضی باشد از یک سیستم به سیستم دیگر اغلب دردسر ساز است زیرا بخاطر تفاوت سیستم عامل ها و ورژن های نرم افزاری دو سیستم،فرمولها و نوشته ها جابجا شده و بهم میریزد! چاره کار تبدیل کردن نوشته ها به pdf استولی در آفیس مایکروسافت ذخیره یک فایل ریاضی بصورت pdf بدون مشکل نیستپیشنهاد بنده استفاده از نرم افزارکم حجم و کارای dopdf  با ورژن 7 یا بیشتر استکار کردن با این نرم افزار کاملا ساده است کافیه فایل مورد نظر را با جستجو از مستطیل سه نقطه ای در انتقال متن یا نوشته ای که توام با فرمولهای ریاضی باشد از یک سیستم به سیستم دیگر اغلب دردسر ساز است زیرا بخاطر تفاوت سیستم عامل ها و ورژن های نرم افزاری دو سیستم،فرمولها و نوشته ها جابجا شده و بهم میریزد! 
چاره کار تبدیل کردن نوشته ها به pdf است
ولی در آفیس مایکروسافت ذخیره یک فایل ریاضی بصورت pdf بدون مشکل نیست
پیشنهاد بنده استفاده از نرم افزارکم حجم و کارای dopdf  با ورژن 7 یا بیشتر است
کار کردن با این نرم افزار کاملا ساده است 
کافیه فایل مورد نظر را با جستجو از مستطیل سه نقطه ای در کادر صفحه اول وارد کنید و سپس روی creat کلیک کنید نرم افزار از شما نوع و ابعاد و محل ذخیره فایل پی دی اف شده را میپرسد و ...

]]>
معرفی یک سایت مفید 2015-02-02T16:21:54+01:00 2015-02-02T16:21:54+01:00 tag:http://amolriazi.mihanblog.com/post/21 رضا سبزی کار اغلب اوقات لازم است که  یک صفحه از سایتی را بطور کامل با تمام متون و تصاویر، ذخیره کنیم برای اینکار سایت web2pdf گزینه مناسبی استکافیست آدرس صفحه مد نظر را از نوار آدرس کپی کرده و در کادر این سایت وارد کنیم با کلیک بر روی convert to pdf  تمام صفحه مورد نظر بطور کامل و دقیق و به صورت pdf آماده ذخیره شدن میشود اکنون شما میتوانید با کلیک روی قسمت دانلود، فایل مربوطه را بر روی سیستم خودتان ذخیره کنید. اغلب اوقات لازم است که  یک صفحه از سایتی را بطور کامل با تمام متون و تصاویر، ذخیره کنیم 
برای اینکار سایت web2pdf گزینه مناسبی است
کافیست آدرس صفحه مد نظر را از نوار آدرس کپی کرده و در کادر این سایت وارد کنیم 
با کلیک بر روی convert to pdf  تمام صفحه مورد نظر بطور کامل و دقیق و به صورت pdf آماده ذخیره شدن میشود 
اکنون شما میتوانید با کلیک روی قسمت دانلود، فایل مربوطه را بر روی سیستم خودتان ذخیره کنید.
]]>
معرفی یک سایت مفید 2015-01-20T19:07:14+01:00 2015-01-20T19:07:14+01:00 tag:http://amolriazi.mihanblog.com/post/20 رضا سبزی کار سایت زیرقادر است  به صورت آنلاین حل معادلات،محاسبات پیچیده ریاضی و حتی مشخصات توابع و رسم آنها را انجام دهد.فرضا حل معادله x^7-11x^4+71x^2+105=0 که تقریبا برای ما خیلی دشوار به نظر میاد برای این سایت کاری ندارد! کافیست داخل کادر مربوطه معادله را نوشته و روی آیکون سمت راست داخل کادر کلیک کنید...یه سر به این سایت همه فن حریف بزنید حتما تعجب خواهید کرد!www.wolframalpha.com  سایت زیرقادر است  به صورت آنلاین حل معادلات،محاسبات پیچیده ریاضی و حتی مشخصات توابع و رسم آنها را انجام دهد.
فرضا حل معادله x^7-11x^4+71x^2+105=0 که تقریبا برای ما خیلی دشوار به نظر میاد برای این سایت کاری ندارد! کافیست داخل کادر مربوطه معادله را نوشته و روی آیکون سمت راست داخل کادر کلیک کنید...
یه سر به این سایت همه فن حریف بزنید حتما تعجب خواهید کرد!

www.wolframalpha.com 
]]>